Vi är alla superhjältar

Mitt projekt har sin utgångspunkt i en bok om superhjältar. Ur mina tolkningar har en serie produkter tagit form. Produkter som alla har oanade superkrafter.

I boken har jag lärt känna Humörsvängaren, Bäraren och Fallande Flickan. Alla med superkrafter som påminner om våra egna mest vardagliga egenskaper. Krafterna är beskrivna på ett sådant sätt att jag börjat applicera dem på folk i min närhet och i den upptäckten finns något väldigt härligt och lustfyllt.

Jag har valt att undersökt hur jag kan gestalta karaktärernas egenskaper i tredimensionella objekt. Detta för att se om jag kan skapa en djupare koppling mellan brukare och produkt än det ytliga förhållande som vi idag blivit vana vid.

Med samma lust och nyfikenhet vill jag uppmuntra till att se bortom våra invanda tankemönster. Jag vill utmana de föreställningar och förväntningar vi har på objekt. Först då kan vi finna egenskaper vi från början inte ser.