Väntrummet

Vi har alla befunnit oss i situationen att vi väntar på något eller någon. Det kan röra sig om ett möte, ett besked eller ett beslut vilka alla kan förknippas med oro, stress, ångest, lycka, glädje eller lättnad. Jag tror att vårt undermedvetna är mer mottagligt för intryck i en sådan situation. Därför är väntrummet en viktigt plats för mig som formgivare att ta mig an.

Mitt koncept utgår ifrån att skapa en sittmöbel där avskärmning är inspirationen för att ge lugn och trygghet till de som befinner sig i väntrummet. Det är viktigt att poängtera att möbeln inte ska utesluta dess omkringliggande omgivning utan med noga avvägd avskildhet skapa en lugn trygg plats för de som väntar. Jag arbetade utifrån ledorden behov, kunskap, omtanke och kvalitet, och möbeln är framtagen i samarbete med Lammhults möbler AB.