Vad är verkligheten?

Hur ska vi hitta nya sätt att förstå verkligheten om vi inte får komma i kontakt med information vi inte visste fanns? Kan serier användas för att sprida kunskap om andra ämnesområden?

De senaste åren har teknologin hjälpt oss att förstå universums ursprung och struktur på nya sätt. Kvantmekaniken är en av våra mest precisa sätt att förstå världen och en del av den moderna vetenskapen. Med hjälp av den har vi fått insikt i atomens hjärta och funnit en annan verklighet. Kanske lever vi i flera parallella dimensioner samtidigt, eller enligt andra i ett hologram?

Jag har gjort en seriebok som förklarar de moderna teorierna om verkligheten. Med bildspråket kan man berätta på ett friare sätt utan att förhålla sig till några regler.