Vad är bra reklam?


Vad är bra reklam? I reklambranschen har man tävlingar där man varje år prisar den reklam som skapats det gångna året. Det är med utmärkelser som ägg, lejon och glödlampor man prisar dem som skapat den smartaste, mest nyskapande – och framförallt – den bästa reklamen.

Frågan är dock om detta är hela sanningen? Vem är det som bestämmer att just detta klassas som bra reklam. Vad innebär det egentligen?

Jag vill undersöka vad som är och kan klassas som bra reklam, utanför prishyllan och reklambranschen. Detta har jag gjort i form av en podcast, där jag samtalar med och intervjuar människor utanför bubblan. Människor som förhoppningsvis kan komma med andra insikter och infallsvinklar på den väldigt komplexa frågeställningen. Jag vill bidra till ett mer kritiskt perspektiv på reklamen, och försöka öppna upp för en vidare diskussion om vad bra reklam faktiskt är och kan vara.

Lyssna på podcasten här