Upphovsmannen är en kvinna

En digital tolkning av "Upphovsmannen är en kvinna" – en utställning vid Marabouparkens konsthall som presenterar tre kvinnliga pionjärer inom den mansdominerade pressfotografin. Webbsidans gränssnitt speglar det motstånd de kvinnliga pressfotograferna mötte under deras arbetsliv.