Sveriges Kortfilmfestival 2018 Poster

”Genom att både ta hänsyn till Sveriges kortfilmfestivals faktiska syfte och årets tema identitet, är denna idé en komplett affisch som fyller sitt syfte. Vinnaren är en affisch med harmoniskt utnyttjande av plats, placering, och storlek. Estetisk och tilltalande.Genom att använda sig av få färger men gör det med kontrast är detta en affisch som syns och lägger sig på näthinnan. Vinnaren visar på hur frågor kan väckas kring individens roll i massorna.En grafiskt mycket stark affisch som drar blicken till sig med starka kontraster och ikonisk grafik. Med ett aningen lekfullt och humant manér ger den trots sina hårda kontraster ett inbjudande och vänligt intryck."