The Kinship Method

Hur låsta är vi formgivare till gängse metoder och vårt eget formspråk? Vågar vi utforska genom att ge och ta emot? Hur kan det förändra maktbalanser? Margot Barolo har initierat och utvecklat metoden och projektet där genomför fem formgivare genomför ett projekt som börjar individuellt men som i flera led infiltreras av varandras formelement i en given schematisk ordning. För varje generation ärvs delar, fragment och uttryck från föregående generation. Vad händer med formerna och resultat, vad händer inom oss, vad kan vi lära oss? Skapar det mångfald, utveckling eller likriktning? Det här är ett projekt som berör flera olika ämnen som arv och miljö, upphovsrätt, samverkan, alternativa språk. Fem formgivare bjuds in för att arbeta ihop på ett nytt sätt och därigenom lär sig nya metoder och insikter tillsammans. Utmana sig själva, våga släppa taget och verka prestigelöst och nyfiket.

Processen lades upp i tre steg. Det började individuellt med formgivningen av varsin stol där ingen av formgivarna fick ta del av varandras resultat förrän stolarna var klara. Då samlades de med resultatet för ett gruppsamtal där de tillsammans reflekterade: Vad händer med formerna, vad händer inom oss och vad kan vi lära oss? Därefter tog varje designer slumpmässigt över varsin stol från varandra för att använda 20-40% av dess former till en ny stol som följs av ännu ett gruppsamtal. Allt upprepades en tredje gång. Därmed ärvs delar, fragment och uttryck från föregående generation. Allt under tidspress och utan inblick i vad den andra gjorde. Nu har det blivit tre generationer med totalt femton stolar som är släkt med varandra. Projektet berör flera olika ämnen såsom arv och miljö, upphovsrätt, samverkan, alternativa språk och designmetoder och sker med stöd från Beckmans Designhögskola som en del av deras satsning på konstnärliga utveckling och forskning. Mellan den 24e januari och 9e februari genomfördes projektets slutfas med bland annat en sista måltid och gruppsamtal där de tillsammans processade tankar, eventuella svårigheter och insikter. Efter att projektet gästat Sven-Harrys konstmuseum fortsätter arbetet med att sammanställa det och bland annat resultera i en bok formgiven av Samira Bouabana, grafisk formgivare. Medverkande formgivare: Margot Barolo, Andreas Nobel, Mia Cullin, Fredrik Paulsen, Erik Björk Grafisk design och kommunikation:  Samira Bouabana Skribent och gruppsamtalsledare:  Salka Hallström Bornhold Fotograf:  Karin Björkqvist Samarbetspartners:  Mitab, Tärnsjö Garveri, Kummelholmen Projektet stöds av Beckmans Designhögskola som en del av deras konstnärliga utveckling och forskning