The Arts

Vi hade en uppgift i Foto som gick ut på att göra ett omslag till den påhittade tidningen "The Arts". Vi arbetade tillsammans med en klasskompis där den ena var fotograf och den andra var AD. Louise Åkeson har tagit fotot och jag har formgett omslaget.