A tension

A tension handlar om ett undersökande av det spänningsfält som uppstår i mötet mellan konkret form och abstrakt kraft. Vad händer när form, materialitet och spänning samverkar? Jag vill förtydliga denna relation och ge den en gestalt. Detta är ett exempel på hur form kan beskriva det magiska i något som för oss är så självklart att vi knappt lägger märke till det; verkan av naturvetenskapliga fenomen.

Med processdrivet utforskande och experimenterande har jag förstärkt fysikens närvaro i objekten. Funktion och estetik är underordnat syftet: att visa på naturens ofrånkomliga samspel med formgivning.

Projektet har resulterat i en samling experiment som alla, var och en för sig, utgör en grund för nya gestaltningsprojekt. Tillsammans bildar de ett formbibliotek som formulerar min idévärld och utgör den plattform jag vill befinna mig på. Min riktning in i arbetslivet. Genom att ta mig an en undersökande designprocess, utan givet mål, har jag insett att detta projekt bara är början.