Talografi/Speechography

När vi översätter tal till skrift förloras mycket av nyanserna i kommunikationen.

Hur mycket av den förlorade informationen kan fångas genom bokstävernas form?

Tillsammans med en programmerare på KTH har jag utvecklat en hemsida, där tal kan dikteras till skrift. Typografins utseende och placering ändras i realtid utifrån ljudets kvaliteter som till exempel volym, tempo och intonation.

Dikteringstekniken utvecklas hela tiden och att använda sin röst kan vara mer tidseffektivt än att skriva. Vi använder smileys för att uttrycka känslor i skrift, kanske kan vi även använda typografi för att förmedla känslolägen.

Talografi är ett utforskande av ett nytt språk, där tal och skrift möts.

Prova att talografera!