Take a seat

Konstnärlig gestaltning - Intuitiv dekonstruktion av spaljé och asiatisk rislampa. Reflektioner kring sittandet.