Sväva på orosmoln

Det finns en stigmatisering av psykisk ohälsa. Bara att prata om det kan kännas obehagligt och obekvämt för vissa människor. Medan nära familj och vänner har en större förståelse, byggs fördomar och rädsla på okunskap hos de som inte känner till sjukdomarna och störningarna. 

Sväva på orosmoln  är ett paket som beskriver bipolär sjukdom. En vanlig psykisk sjukdom som många ändå inte känner till. Den kan vara svår att förstå om du inte varit med om den själv. Men genom att leva sig in i upplevelserna som beskrivs hoppas jag kunna öka förståelsen för sjukdomen och de människor som lever med den varje dag.

                                                                                        

Särskilt tack till Jessica & Amanda
Tack till Aare, Digaloo, EV Bergqvist, Dana Pack, Kilands Mattor, Max Gustafsson, Frida-My Sundqvist, Ludvig Paulsrud

svävapåorosmoln.se