"Svanen"

Uppgiften var att skapa ett mönster inspirerat av allmogekulturen. Istället för att gestalta naturen på det vanligen gladlynta sätt som är traditionellt inom allmoge utgår mönstret från döda svanar tecknade i olika positioner. 

Mönstret är skapat med oljepastell, blyerts och digitala verktyg. 

Februari 2020