Super Sober

Mitt arbete handlar om att bära sina åsikter om alkoholnormen genom färg, print och material. Det är en kollektion för ungdomar där normer kring alkohol och droger tas upp till diskussion.

Då alkoholnormen kan ha störst påverkan på unga, har jag valt att lägga fokus på ungdomar. Genom research och intervjuer har jag format min kollektion till att gestalta ungas tankar kring nykterhet och normen. Det är i princip omöjligt att på klädseln se att en person inte dricker alkohol. Eftersom det inte finns några speciella attribut tar jag mig friheten att visa alternativ i min gestaltning.

Projektet utgår från att alla ska kunna gå på fest oavsett om man väljer att dricka alkohol eller ej. Kollektionen handlar om fördomen som uppstår i samhället när en människa tackar nej till något som är normativt. Mitt mål är inte att folk ska bli sundare, utan i stället att folk ska respektera varandras olikheter.

Med kollektionen vill jag förmedla en alternativ festkänsla, gemenskap och frihet; modescenen är själva festen. Men jag vill också visa hur alkohol och droger över lag glorifieras och glamoriseras i modesammanhang.