Stoney step

På en grusväg i en skog färgas vägkanten blå om man tittar riktigt noga. Ett helt band av slaggstenar som skiftar från ljusblå till klarblå, grönt och svart. Det är en unik svensk ädelsten som är svår att hitta och är en restprodukt från hantering och framställning av järn och koppar från mitten av 1700-talet. Slaggstenen är min största inspiration till mitt metall-projekt, som blev en dörrmatta för inom och utomhusbruk. Jag har även inspirerats av järnvägsspår med dess knutpunkter till mönstret på mattan.Från samma process och ursprung har slaggstenen och metallen sedan utformats olika under framställning.Tillsammans skapar dom ett materialmöte som samspelar med varandra.