Overview Effect

En jordglobslampa som försöker gestalta jorden som planet snarare än att vara ett kartvertyg.

https://en.wikipedia.org/wiki/Overview_effect