Sorgsmycke

En smyckeskollektion med vision att göra sorgen mer allmän.

Dagens samhällsideal bygger ofta på självständighet och en distans till andra människor. Hur skulle man kunna öppna för en möjlighet att erkänna en allmänmänsklig sårbarhet och kanske känna mer empati gentemot varandra?

Smyckeskollektionen är tänkt att symbolisera att man bär på sorg och på så sätt enkelt signalera till- och göra det lättare för allmänheten att uppfatta. Ett smycke är även något man bär på sig, vilket i sig skapar närvaro i frånvaron.