Smile as if we have already won

Skoluppgift. Liten kollektion Inspirerad av Miriam Bäckströms konstverk 'Smile as if we have already won'