(Self)DISSOLUTION

Dissolution –  the act or process of resolving or dissolving into parts or elements.

En undersökning av det egna jaget, som löses upp i delar så kallade egenskaper.

Tillsammans bildar de individen. En konstant pågående process beroende av existensen.

Kollektionen blir fullständig först i interaktion med mottagaren, då en ny tolkning skapas.