08. Samtida Svensk Fotografi—Arbetsprov

samtidasvenskfotografi.se

Något jag tycker är synd med de flesta konstutställningar är att de är statiska. De skapar därmed väldigt få incitament till att få besökarna att vilja återvända. 

I Samtida Svensk Fotografi ville jag därför skapa en dynamisk utställning som samtidigt fångar just samtiden. 

Det samtida fotografiet är i min värld också just dynamiskt där vi sällan ser samma bild mer än en gång och bildflödena är oändligt långa. Genomsnittssvenssons främsta fotoupplevelse är idag på Instagram.  

I Samtida Svensk Fotografi har jag därför skapat en levande fotoutställning som vid varje besök erbjuder en alldeles unik upplevelse. Den uppsättning foton du bemöts med hämtas direkt från Instagrams API. 

Utställningen utgår från sex stycken utvalda svenska instagramfotografer och simulerar hur genomsnittssvensson navigerar sig runt på Instagram. 

Jag ville att hemsidan skulle kännas fristående från Moderna Muséets hemsida men samtidigt tydligt assoscieras till varumärket. Jag har därför valt att använda mig av deras typsnitt Gridnik samt bibehållit deras symbolspråk med framförallt vägvisningspilarna som i denna utställning symboliserar fram och tillbaka.