'Round Midnight - Herbie Hancock

Detta var mitt bidrag till uppgiften att gestalta en låt i ett fotografi.