ROT

Min vas "Rot", i samarbete med Svenskt Tenn och blåst på Sthlm Glas.