Duett

Prototyper av kärlen "Duett". I projektet arbetade jag fram formen med hjälp av användarstudier av greppet och fenomen där olikheter lyfter fram varandra.