Pregnancy

Inuti en person skapas en ny person, som när den kommer ut är ditt barn för alltid.

Det går inte att förstå. Hur kan en ny människa skapas? Hur känns det när det

händer? Vad tänker man på? Känner man var man själv slutar och var fostret börjar?

Skapar man barnet eller skapar det sig självt?

Jag har intervjuat sex gravida personer och ställt sådana frågor. Utifrån deras

svar har jag skapat kollektionen. Jag har också utgått ifrån den gravida kroppens

form, och gjort mode utifrån den. Jag vill komma bort från den mjukhet och

naturlighet som förknippas med graviditet, och istället presentera en hård, dramatisk

och glamorös bild av graviditet.