Tailings

I kollektionen har jag bearbetat mitt ursprung som adopterad. Jag har tagit upp frågor kring identitet, tillhörighet och arv. Frågor jag fortsätter att ställa trots att jag vet att det inte finns några svar. De har skapat ett tomrum i mig som har varit upp till mig att fylla.

Känslan av saknad och sorg har för mig alltid varit närvarande. Funderingar kring vad som kunde ha varit är en viktig del av den jag är. 

Tankar kring förgänglighet har varit min drivkraft. Jag vill understryka olika stadier i ett förlopp, även de dystra och mörka då jag anser att mörker är en viktig aspekt av livet. Det vackra i det bedagade och i att en blomma vissnar. Att det dystra inte behöver vara något sorgligt utan något befriande.

Jag upplever idag en hets av att man alltid måste vara medveten om var man är på väg, en besatthet av att känna sig hel. Jag tar avstånd från att sträva efter det ultimata målet, jag vill skapa en plats där jag känner mig stark nog att vara vilse med mitt liv på ryggen. Ett föränderligt tillstånd utan några fasta rötter.