Please

Kan du tolka mig utifrån mitt yttre? Går det att se på någon hur den personen är? Baserat på fördomar ritar vi in varandra i färdiga mallar, och sätter ramar för vad vi kan tänkas klara av. Varför gör vi så?

Yttre attribut tycks hänga ihop med egenskaper. Andra tolkar mig och bestämmer vem jag är, och behandlar mig därefter. Fördomar ligger som en hinna över våra liv. Allt vi gör utgår från förväntningar och hur vi uppfyller eller motsätter oss dem. Hur påverkas vi av detta? Vad gör det med oss? 

PLEASE handlar om mig, mina erfarenheter och minnen. Att vilja passa in, vara som andra, och samtidigt vara ärlig mot mig själv. För mig är skolbänken en symbol för det vi visar upp och det vi gömmer undan; den är privat men blottad. PLEASE är till för att medvetandegöra problemet att vi tror oss ha tolkningsföreträde på andras liv och hur vi bemöter detta. Med denna parafras på skolbänken vill jag säga att vi ömsesidigt behöver öppna oss för varandra, så vi får en så sann bild som möjligt.