Pelusa

Jag har vuxit upp i en svensk-chilensk familj med en ultra feminin estetik, som i den chilenska världen sågs som självklar. Det skulle vara skört, sött och mjukt. Gulligt. Det vill säga traditionella feminina attribut. Attribut som ofta ifrågasätts som lättsamma, oviktiga, utan samma tyngd som dess manliga motsvarigheter.
För mig blir det problematiskt. Att se ner på det traditionellt feminina modet blir också ett sätt att se ner på mig själv och min bakgrund.

Genom kollektionen vill jag skapa en diskussion om begreppet gulligt. Att det som vid första anblick ter sig naivt kan ha ett djup och att det traditionellt feminina förtjänar att tas på allvar. Den gulliga ytan rymmer en komplexitet, som man inte minst kan hitta belägg för i sagan, där det gulliga plötsligt kan förvandlas till något skrämmande och grymt.

Sagan har varit en central del i mitt arbete och jag har skapat min egen sagokaraktär.

Hon heter Pelusa.