Pall Fas 2

Pall Fas 2 är gjord av mindre förfallna granar och rostfritt rör.