pagliacci pajazzo - slutscen

Ett gymnasium slutscens arbete med intentionen att få fram en lite melankolisk känsla hos betraktaren. Paradoxal humoristisk sorg. Temat för detta års slutscen var "gränsland", något jag tolkade med tesen "gränslandet mellan konst och icke konst, vart går går går gränsen och vem bestämmer?". Denna tes gick hand i hand med dadaismens anda, en epok jag bestämde mig för att ta mycket inspiration ifrån. Musiken är från den italienska operan Pajazzo, där med titeln som ungefär översätts till clown pajas. Med mig och min kompis Filip i "rollerna".