Otium

Ett undersökande i att fånga rörelser i akvarellens oförutsägbara vilja. Affisch med mått 50x70.