Objekt

Ådringsmålad pannå, spillbit och portalplast.