LAMPS - Nothing is produced

Ett pågående projekt tillsammans med Tobias Gerharddsson där vi använder restprodukter av vad staden producerar och därefter producera våra egna verk. Vår filosofi bygger på ett samlande av stadens “ingenting” som sedan får stå som ett materialmässigt fundament i skapandet av våra verk.