Nobel Creations Ekonomipriset 2020

Samarbete med Karolina Pettersson och Astrid Hansson för Nobel