Nobel creations

Objekttolkning i nobelpriset för medicin 2014. (John O´Keefe, May-Britt och Edvard Moser , för deras upptäckter av celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan. Hjärnans inre gps. )

Min utgångspunkt till mitt objekt är meningen: " Hjärnan har en inbyggd kapacitet att konstruera geometriska serier. " Jag har även tittat tillbaka i historien på gamla mätinstrument som använts för att navigera och inspirerats av sextanten. Jag ville skapa fyra delar som bildar en serie och visar hur ett geometriskt mönster växer fram, från punkterna till trekantsnätet och sedan en hexagon.