nobel creations/peace prize

Galaklänning skapad i samarbete med Dat Dahn inför Nobelfesten 2015

Bakgrund/inspiration

National Dialogue Quartet var vinnarna av 2015 års fredspris. De förde en dialog mellan olika röster och lyckades ena dessa, utan att för den del sudda ut olikheterna hos parterna. Att tillsammans hitta en väg, trots olika åsikter eller trossuppfattningar och därmed undvika väpnad konflikt är en stark påminnelse om att vi kan hitta lösningar för fred om vi samarbetar. Att arbeta för demokrati, en plats där allas röst är lika mycket värd, är i förlängningen att arbeta för fred.

Tolkning

Pusselbitar är en lättförståelig symbol för olika bitar som kommer samman, men även för svårigheten i att hitta lösningen. Alla bitar är lika viktiga för att vi ska få pusslet att gå ihop och tillsammans har vi lösningen - om vi bara vill och försöker. Färgvalet guld representerar vinsten i att samarbeta.

Vi har också använt oss av vitt - en färg som står för hopp och fred, ljuset i det mörka. Kjoldelen av ett enkelt, vardagligt trikåtyg är vårt sätt att lyfta in folket i de fina salongerna; en symbol för folkets makt. Kjoltyget är upprivet och hänger endast samman i tunna, sköra trådar - vårt sätt att uttrycka det bräckliga, ömtåligt läge vi befinner oss i. Ett läge som när som helst kan rasa samman.

Klänningens överdel omfamnar och skyddar däremot modellen; tryggheten och stödet i demokratin och samarbetet oss emellan.

Foto: Amanda Nilsson

Hår & smink: Madeleine Dannelöf

Modell: Julia Kamal