No Innocent Objects

Brave Magazine #2. NO INNOCENT OBJECTS - Det finns inga oskyldiga objekt - de bär alla på en tyst vittnesbörd

Vad döljer sig bakom etiketten MADE IN? Är det vad vi tror, och vad säger det om hur vi tänker och värderar varorna och människorna bakom? Jag har velat synliggöra våra föreställningar om hur vi värderar objekt utifrån hur och var och av vem vi tror att de är gjorda. I förlängningen speglar det också hur olika vi värderar människor. Jag menar att det inte finns några oskyldiga objekt. Alla har de en bakgrund, alla har de vidrörts av människor, maskiner och är resultat av olika system. Deras kvalité, pris och utseende bär om en tyst vittnesbörd om detta. Jag har sökt mig  till den ”mörka” sidan av MADE IN och vad som mer ligger bakom dessa betydelsefulla och ofta avgörande ord, både i praktiken och i våra föreställningar och värderingar. Min intention är inte att komma med svaret om vad som är bättre än något annat. Min mission är att ställa obekväma frågor och försöka hitta förklaringar på något som är långt mer komplext än vad de flesta av oss tror.

Det här är ett projekt som startades för snart fem år sedan. Efter att ha verkat som designer i många år dök alltfler frågor upp som pockade på svar. Det resulterade i en essä i bokform: Brave New Production, där jag ifrågasätter rådande strukturer och synsätt inom det mångbottnade området produktion. Det tog hon vidare i Brave Magazine #2 och i en utställning. Här har jag samarbetat med flera som har bidragit med text eller bild, tankar och arbete.