NEED4SPEED Typeface

Under typografikursen har jag undersökt typografens designprocess och ifrågasatt varför typsnittsdesign är ett så tidskrävande arbete, i ett designklimat där all övrig design produceras och konsumeras så fort.

Med det i åtanke har jag skapat typsnittet NEED4SPEED, i ett försök att skapa ett typsnitt på så kort tid som möjligt. Det är skapat på 10 timmar med minimal revidering, i ett försök att skapa något meningsfullt och äkta har jag enbart litat på min magkänsla och intuition som designer. Typsnittet innehåller gemener och versaler i A-Ö, siffrorna 0-9 och specialtecken och är ritat i Illustrator och Glyphs.