NEED4SPEED Typeface

Under typografikursen har jag undersökt typografens designprocess och ifrågasatt varför typsnittsdesign är ett så tidskrävande arbete, i ett designklimat där all övrig design produceras och konsumeras väldigt snabbt.

Med det i åtanke skapade jag typsnittet NEED4SPEED,det är ritat på 10 timmar med minimal revidering, jag har enbart litat på min magkänsla och intuition som designer. Typsnittet innehåller gemener och versaler i A-Ö, siffrorna 0-9 samt specialtecken och är ritat i Glyphs.