Mirage

Kollektionen utgår ifrån min estetiska hållning samt midjan i den traditionella modeanatomin, utan att kommentera samtidens kroppsideal. Jag har iscensatt en drömsk värld som fascinerar mig, med inspiration hämtad från modefotografier, där kläderna i kollektionen blir ett berättande verktyg.

Mirage (hägring) är en luftspegling av avlägsna föremål, en illusion som återspeglar en värld som vi önskar skulle finnas, men som samtidigt visar att det vi ser genom våra egna ögon kan vara overkligt.

Hur kan jag visualisera en drömsk värld med min estetik och gestalta den i en kollektion? Hur kan jag presentera korsetten och den markerade midjan utan att kommentera kroppsidealen? Kollektionen handlar om en inre resa, att hitta tillbaka till vad min ursprungliga intention var när jag bestämde mig för att jobba med mode. Det är en självintervju från ett subjektivt perspektiv där jag definierar min estetik utifrån en idé om konst, där verk med ursprung i människans kreativa skapande och fantasi inte förhåller sig till större kontexter.

Jag har genom kollektionen plockat ut element som har fängslat mig genom olika projekt och gett dem ett nytt kapitel. En drömsk värld där broderier och fiktiva kvinnor med markerad midja står i huvudfokus, men där korsetter inte omformar kroppen utan har fått en ny identitet.

Med min kinesiska bakgrund som referens vill jag tillföra en tolkning av maximalism till den skandinaviska modescenen, där design oftast är minimalistisk.

Det jag visar är min version av en hägring, så som jag ser den.