—METALL METALL

Kofes är ett skulpturbegrepp som innebär att inte likna något annat än sig själv. Formen i fråga hade som mål att bära vikt. 

Vad är en vikt? Hur kan något bära en vikt? Vikt är en massa, en massa blir buren genom att vara på objektet som ska bära.

Var kofesen än står och vad som än är framför, bär den vikt genom reflektion.