Memoarer

Arbetsprov, uppgift 2. Grafisk design


960926-7084, Memoarer

Tanken att mina memoarer skulle ges ut om 60 år är spännande, men också svår då jag inte kan föreställa mig skrivandes något längre och ännu mer osannolikt något som handlar om mitt eget liv. Men för att memoarer ska bli fängslande behöver de gå nära inpå personen, vara privata – och vad gäller privatlivet så sker just nu ett slags paradigmskifte i samband med den digitala utvecklingen. Premissen för just mina memoarer är att privatlivet inte längre existerar. Att alla människor är digitalt övervakade. All information, allt jag någonsin sagt, skrivit, googlat, finns dokumenterat. Genom att ge ut en massa ”privat” information tänker jag att systemet belyses och att böckerna kan bli en del i debatten kring digital övervakning, makt och integritet.