Matrialiserat måleri

I det här projektet har jag och Ernst Regnström som går på inredningsarkitektur på Konstfack samarbetat. 

Vi har strävat efter att skapa tredimensionella objekt utifrån måleriet. Vår process har varit fokuserad på att istället för att formen är primär och ytan sekundär, helt utgått från ytan och låtit den inspirera formen. Där materialets egenskaper och egenheter är en del av arbetet och det slutgiltiga resultatet. 

Vi ställde oss frågorna ”Är det möjligt att skapa objekt som realiserar drömmen om att faktiskt vara inne i och uppleva en målning fysiskt?” ”Kan färg bestämma form och funktion på en möbel?”