Människa och Växt

Människa och Växt är en bänk gjord i björk och stål. Inspirerad av Christine Ödlunds verk Elektroakustiska aspekter av människa och växt.