Making Sense

Kan vi expandera vår sinnevärld? Vi lever oundvikligen våra liv inom det begränsade universum våra sinnen tillåter. Våra biologiska receptorer ger oss enbart en glimt av det som händer runt omkring och inuti oss, medan det mesta går förlorat.

Mitt projekt är en prototyp för ett nytt sinne. Genom att skapa ett sinnesintryck för vår fysiska hjärnaktivitet kan de bakomliggande processerna då vi tänker, handlar och känner synliggöras. Detta sker genom att hjärnaktiviteten mäts och matas ut till ett klädesplagg med inbyggda vibrationsmotorer. På detta sätt får hjärnan tillbaka en ström av data den potentiellt kan omtolka till en ny sorts sinnesupplevelse.

Projektet gestaltas med en rumslig interaktiv installation på examensutställningen där betraktarens känslorespons översätts till en audiovisuell upplevelse.