Make up

Kan man tillverka objekt som folk vill ha, utav ett objekt som folk inte vill ha?

Mitt arbete handlar om att skapa en manual och en metod som kan användas på ett impulsivt sätt för att tillverka olika objekt utifrån en befintlig möbel. Möbeln kommer från en ägare vars intresse för sitt objekt minskat med tiden och till slut helt förlorats.   Syftet är att göra människor uppmärksamma på de möjligheter som ryms i såväl dekonstruktion som konstruktion, vilket även leder till en personlig utökad kunskap kring form, material och olika typer av sammansättningar.     När och hur dras en gräns i hur mycket som kan eller bör återanvändas?   Jag ser mitt examensprojekt som en prövning i att kreativt förädla min egna gestaltningsförmåga, samt fundera över min individuella förväntning av en pro