Magasin

Magasin är en sittmöbel som vill ge det publika rummet och dess besökare en känsla av omsorg.


Möbeln är gjord av återvunnet konstruktionsvirke av gran. Materialet förknippas ofta med stora anläggningar och sällan med estetik och av den anledningen ville jag ta ned skalan till något mänskligt och taktilt. Möbeln försöker även framhäva det vackra med materialet, som dess färg och mönster.