STÄNGEL OCH STAM

Objekt från glaskurs

    ”Människan drog du från en jordfast sten med blinda blickar till en vandrande vajande växt med himmelsvind om pannan. Din är stängel och stam. Din är min ryggrad.”

Ur Karin Boyes dikt ”Bön till solen”, 1935