LUST

LUST är en 360° film av Kitty Schumacher och Tilda Ragnartz. Filmen är en dansfilm som problematiserar skuldbeläggande av sexuella drifter.