Utställningspaviljong

Idé/koncept

Syftet med paviljongen är att göra konst mer tillgänglig för allmänheten genom att exponera konst i stadens offentliga rum.

Paviljongen består av tre trästrukturer med hängande utställningskuber av olika storlek. Strukturerna kan ställas upp i varierande formationer och placeras längs gångstråk i stadens parker och torg.