Lucid


Hur påverkas slutresultatet i en musikvideo om man är skapare av både musiken och videon?

Jag har länge varit intresserad av kombinationen rörlig bild och musik. Som musikvideo-regissör fungerar man dock oftast som en tolkare av ett musikaliskt verk. Jag vill testa  att låta de båda uttryckssätten växa fram sida vid sida och låta dem ge varandra näring under processens gång.

Både som filmskapare och som musiker kan man konstruera visuella och emotionella världar nästan uteslutande utifrån en känsla. Jag försöker därför också att basera många av mina val under processen på just känsla. Jag vill utmana mig själv genom att skapa ett verk, där varken musiken eller filmen är underordnade varandra, utan tillsammans och med hjälp av varandra blir till ett.

I min musikvideo gestaltar jag en känsla av att befinna sig någonstans mellan dröm och verklighet och av att vara på väg bort utan att riktigt veta vart.

Tack till:

Fredrik Sunding, Josephine Bergqvist, Johan Rude, Per Ekström, Linus Löfgren, Tobias Löfgren, Erik Kölare, Maja Hydbom, Björn Bergqvist Wingren.