Ljudets form

Hur kommer det sig att när du hör ett basigt ljud så associerar du med största sannolikhet till ett större objekt, med mjukare konturer och mörkare färg snarare än ett mindre, vasst och ljust objekt?
I mitt examensarbete har jag undersökt om det finns allmängiltiga associationer i perceptionsförmågan från ett sinne till ett annat. För att konkretisera och göra projektet greppbart, har jag valt att jobba med hur vi tolkar ljud till en tredimensionell form, funktion, färg och struktur.

Varför gör jag då det här? Genom att skapa ett samtal kring hur upplevelser från ett sinne kan påverka och berika upplevelser via andra sinnen, kan vi bli mer uppmärksamma på vår egen perception samt utveckla och skapa fler sinnliga upplevelser av världen.

På examensutställningen visar jag objekt som tagits fram utifrån associationer från ett kortare musikstycke som jag spelat in.